#โปรดอย่าเลื่อนผ่าน!!! ดูแล้ว…รีบแชร์!! “ใครมีบุตรหลานหรือตัวท่านเอง” เตือนระวังแมลงชนิดนี้ ห้ามจับพิษของมันรุนแรงมาก…!!

#โปรดอย่าเลื่อนผ่าน!!! ดูแล้ว…รีบแชร์!! “ใครมีบุตรหลานหรือตัวท่านเอง” เตือนระวังแมลงชนิดนี้ ห้ามจับพิษของมันรุนแรงมาก…!!

ใครมีบุตรหลานหรือตัวท่านเองเตือนให้ระวังแมลงชนิดนี้ด้วยนะโยม ห้ามจับพิษของมันรุนแรงมากช่วยแชร์ต่อด้วยนะโยมนะ จะได้ระวังกัน พิษแรงมาก..แตกเป็นผื่นพุพอง..
มากน้อยแล้วแต่คนแพ้ อาตมาโดนมาแล้ว วิธีรักษา รีบเอาหว่านหางจรเข้ทาให้ทั่วบริเวณที่โดนกัดต่อย ทาบ่อยๆ 2-3 วันก็จะหายจ้าโยม “แมลงชนิดนี้จะชอบมาเล่นแสงไฟตอนกลางคืน จะมาจากป่า หรือทุ่งนา อาตมาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าชื่อแมลงอะไร”.
Facebook: Eisleeo Punpar