เหมือนมีมนต์ขลัง ภาพถ่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด ประเทศอังกฤษ

เหมือนมีมนต์ขลัง ภาพถ่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด ประเทศอังกฤษ
เหมือนมีมนต์ขลัง ภาพถ่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด ประเทศอังกฤษ
เหมือนมีมนต์ขลัง ภาพถ่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด ประเทศอังกฤษ
เหมือนมีมนต์ขลัง ภาพถ่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด ประเทศอังกฤษ
เหมือนมีมนต์ขลัง ภาพถ่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด ประเทศอังกฤษ
เหมือนมีมนต์ขลัง ภาพถ่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด ประเทศอังกฤษ
เหมือนมีมนต์ขลัง ภาพถ่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด ประเทศอังกฤษ
เหมือนมีมนต์ขลัง ภาพถ่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด ประเทศอังกฤษ
 
พูดเลยว่าแค่ได้เห็นก็เป็นบุญตาแล้วสำหรับภาพถ่ายภายในของห้องสมุดแห่งมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด ประเทศอังกฤษ ที่เต็มไปด้วยมนต์ขลังของมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด ซึ่งห้องสมุดนี้ได้ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1487 ในชื่อของ Duke Humfrey’s Library ดูแล้วมีความงดงามและเงียบสงมสมกับเป็นสถานที่รวบรวมความรู้เลยทีเดียว เหมือนมีมนต์ขลัง ภาพถ่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด ประเทศอังกฤษ เว่อร์วังอลังการจริง ๆ

เครดิตจาก : http://twistedsifter.com/2017/02/duke-humfreys-library-bodleian-oxford/