หาดูยาก !! ย้อนชมภาพวิถีชีวิตเมื่อ 20 ปีก่อนจากทั่วโลก จะต่างจากปัจจุบันแค่ไหน

หาดูยาก !! ย้อนชมภาพวิถีชีวิตเมื่อ 20 ปีก่อนจากทั่วโลก จะต่างจากปัจจุบันแค่ไหน
ภูฏาน
หาดูยาก !! ย้อนชมภาพวิถีชีวิตเมื่อ 20 ปีก่อนจากทั่วโลก จะต่างจากปัจจุบันแค่ไหน
คิวบา
หาดูยาก !! ย้อนชมภาพวิถีชีวิตเมื่อ 20 ปีก่อนจากทั่วโลก จะต่างจากปัจจุบันแค่ไหน
ไอซ์แลนด์
หาดูยาก !! ย้อนชมภาพวิถีชีวิตเมื่อ 20 ปีก่อนจากทั่วโลก จะต่างจากปัจจุบันแค่ไหน
ญี่ปุ่น
หาดูยาก !! ย้อนชมภาพวิถีชีวิตเมื่อ 20 ปีก่อนจากทั่วโลก จะต่างจากปัจจุบันแค่ไหน
คูเวต
หาดูยาก !! ย้อนชมภาพวิถีชีวิตเมื่อ 20 ปีก่อนจากทั่วโลก จะต่างจากปัจจุบันแค่ไหน
มาลี
หาดูยาก !! ย้อนชมภาพวิถีชีวิตเมื่อ 20 ปีก่อนจากทั่วโลก จะต่างจากปัจจุบันแค่ไหน
เม็กซิโก
หาดูยาก !! ย้อนชมภาพวิถีชีวิตเมื่อ 20 ปีก่อนจากทั่วโลก จะต่างจากปัจจุบันแค่ไหน
มองโกเลีย
หาดูยาก !! ย้อนชมภาพวิถีชีวิตเมื่อ 20 ปีก่อนจากทั่วโลก จะต่างจากปัจจุบันแค่ไหน
แอฟริกาใต้
หาดูยาก !! ย้อนชมภาพวิถีชีวิตเมื่อ 20 ปีก่อนจากทั่วโลก จะต่างจากปัจจุบันแค่ไหน
แคลิฟอร์เนีย, สหรัฐอเมริกา
หาดูยาก !! ย้อนชมภาพวิถีชีวิตเมื่อ 20 ปีก่อนจากทั่วโลก จะต่างจากปัจจุบันแค่ไหน
เท็กซัส, สหรัฐอเมริกา
หาดูยาก !! ย้อนชมภาพวิถีชีวิตเมื่อ 20 ปีก่อนจากทั่วโลก จะต่างจากปัจจุบันแค่ไหน
รัสเซีย
หาดูยาก !! ย้อนชมภาพวิถีชีวิตเมื่อ 20 ปีก่อนจากทั่วโลก จะต่างจากปัจจุบันแค่ไหน
ซามัวตะวันตก
หาดูยาก !! ย้อนชมภาพวิถีชีวิตเมื่อ 20 ปีก่อนจากทั่วโลก จะต่างจากปัจจุบันแค่ไหน
ไทย
 
ย้อนชมภาพวิถีชีวิตเมื่อ 20 ปีก่อนจากทั่วทุกมุมโลก ซึ่งน้อยคนนักที่จะได้เห็นภาพแบบนี้ เรามาดูกันว่าจะต่างจากปัจจุบันมากน้อยแค่ไหน...

เครดิตจาก : http://menzelphoto.photoshelter.com/gallery/Material-World-Family-Portraits/G0000Ip09fSBViW8/C0000d0DI3dBy4mQ