นี่หรือสังคมไทย! ลูกทรพี โพสต์ “ทำไมคนเราต้องสำนึกบุญคุณพ่อแม่ด้วย? เราไม่ได้ขอทำให้เกิดมา”

“เมื่อผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งได้โพสต์ถามความคิดเห็นในกลุ่มเพจ เพจหนึ่งโดยเป็นคำถามที่ว่า ทำไมคนส่วนใหญ่ต้องบอกให้เราต้องสำนึกบุญคุณพ่อ แม่ด้วย เราไม่ได้ร้องขอให้เขาทำให้เราเกิดมา เขาก็แค่…เพราะอารมณ์ของเขาล้วนๆ จนทำให้มีเราเกิดมาแค่นั้น พ่อแม่บางคนก็แค่อยากมีลูกไว้เลี้ยงตอนแก่แค่นั้น”


อย่างไรก็ตามเมื่อผู้ใช้เฟซบุ๊กรายดังกล่าวได้โพสต์ข้อมูลนี้ออกไป ก็มีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็น ซึ่งสิ่งที่น่าตกใจคือผู้ที่มาแสดงความคิดเห็นส่วนหนึ่งเห็นด้วยกับเจ้าของโพสต์

ถือเป็นเรื่องน่าเศร้าสำหรับความคิดของผู้โพสต์ที่ไม่คิดถึงบุญคุณของบิดา มารดา เพราะการเป็นพ่อแม่คนไม่ได้เป็นเพียงแค่ทำให้เกิดมาเท่านั้น แต่ต้องเลี้ยงดูกว่าลูกจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ ช่วยเหลือตัวเองได้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆ และที่ท่านทำทั้งหมดก็เพราะความรัก ซึ่งนี่ก็น่าจะเพียงพอแล้วที่จะทำให้คนเป็นลูกสำนึกในบุญคุณ