ทูลกระหม่อมฯ รับสั่งให้ใช้ ทรงพระแสลนเดอร์ แทน ทรงพระเจริญ!!(คลิป)

1 คลิปชวนอมยิ้ม ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี  เสด็จพระราชทานอาหารและน้ำดื่มให้แก่ประชาชน ที่มาถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และมีพระปฏิสันถารกับประชาชนที่มารับเสด็จอย่างใกล้ชิด รับสั่งกับประชาชนที่เปล่งเสียง "ทรงพระเจริญ" ให้ใช้คำว่า "ทรงพระสเลนเดอร์" แทน

รับชมคลิปคลิกด้านล่าง
VVVVVVVVVVVV
VVVVVVVVV
VVVVVV
VVVVV
ขอบคุณคลิปจาก ::Studio Ghimli